Het grote verhaal van de bijbel

De bijbelstudie wordt verzorgd door Bram van Putten en Johannes Woudstra.

Aanvang 20.00 uur, aula Sprengeloo. Zet onderstaande data alvast in je agenda, maak er tijd en ruimte voor om hierbij aanwezig te zijn. En laat je inspireren door de rijkdom van Gods Woord. 

Adam & Eva en Abraham
Schepping, zondeval en de aartsvaders.

Mozes en David
De geschiedenis van Israël: door de woestijn naar het beloofde land en ook in ballingschap, het beloofde land uit.

Hosea en Jeremia
Israël is in ballingschap: is er een leven, een toekomst voorbij de ballingschap? Hoe ziet die toekomst er dan uit?

Ezechiël en Joël
Ook zij profeteren over het leven, de toekomst voorbij de ballingschap.

Jezus en Petrus
We volgen het Evangelie volgens Lucas en Handelingen. Het gaat over het leven van Jezus en het begin van de gemeente van Jezus.

Paulus en Johannes
Het gaat verder over het leven van de eerste gemeente(s), en we zoomen in op de brief aan de Galaten. Met Johannes kijken we naar wat de toekomst brengt: we lezen uit Openbaring.