Auteur: Karine van den Noort

Twee Tuinen

de 1e tuin was Eden, de tuin van 2 bomen
de boom van Eeuwig Leven – en de boom van de kennis van goed en kwaad deze tuin was prachtig, goddelijk – totdat de mens goddelijk wilde zijn paradijselijk werd afgrijselijk – volmaakte mens werd naakte mens
de tuin van ongehoord, ongehoorzaam: “niet Uw wil, maar wat ik wil geschiede” de tuin waar uiteindelijk een einde kwam – aan de mens dicht bij God

Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

Ook dit jaar doen we vanuit Eglesia weer mee met de actie Vakantiegeld Samen Delen, een initiatief van de kerken in Apeldoorn. In mei ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft.

Actief vasten

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? – Jesaja 58:6

Een valkuil in vasten is dat het te veel draait om onszelf en hetgeen we láten; wat een groot offer dit is, hoe lastig het voelt. Vasten krijgt vaak het accent op ‘niet-doen’, maar kunnen we dit ook positief benaderen?

Kracht van de Troon

Een paar weken geleden konden de inwoners van Apeldoorn de verbouwingen van Paleis het Loo bekijken. In goed gezelschap liepen wij op vrijdagavond door de kamers en gangen van het paleis.

Cursus ‘Houd me vast’

Nieuwe cursus voor stellen

In de zomer van 2022 vierden wij ons 30-jarig huwelijksfeest. We waren verbaasd hoe snel die tijd is gegaan. In de periode dat de kinderen klein waren, hadden we minder tijd en aandacht voor elkaar dan de jaren daarvoor. Aan het eind van de dag waren we vaak moe en de weekenden waren voor het gezin. Er was simpelweg te weinig energie over voor diepere gesprekken over wat je bezighoudt of dwars zit.

Jong geleerd

Toen onze kleindochter net kon lopen vond ze het heerlijk om, net als mama, schoon te maken. IJverig poetste ze kastdeurtjes met een doekje.

Het vaderhart van God

Afgelopen week heb ik naar Arianne geluisterd. En een opdracht uit de YFC waaier gedaan. Dit keer een waar ik echt even tijd voor vrij heb gemaakt. Ga een dag offline.

Warm Welkom

‘Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.’ Regels van Benedictus.

We lunchten bij het klooster in Diepenveen, bezochten de kerk en konden ons verdiepen in een stukje geschiedenis. Hierboven genoemd een van de wijsheden die we tegenkwamen.

Inspirerend, warm en liefdevol.

Roeping

Het mooie van het beeld van de tabernakel is dat God daar aanwezig is en de mens alleen maar in beweging hoeft te komen om Hem te ontmoeten. De eerste drie offers geven dat zo mooi aan…