ANBI

Eglesia, Kerk van Nu is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving vindt u in bijgevoegde PDF een aantal gegevens betreffende onze gemeente en diaconie vermeld.