Alle berichten

Ik heb jullie lief

‘…Hoe Hij door de mensen gezien en gekend wil worden. Als de God die liefde is. En die Zijn liefde wil delen…’

Stilte in de Stille Week

…wacht tot jij zover bent…

Vragen in de vastentijd

…bij het koffieapparaat op kantoor…

Vol of leeg?

‘Als je met Jezus leeft dan moet je er om denken dat je elke dag effe bij Hem gaat tanken…’

Onze geloofsbelijdenis begint met …

‘Zie je jezelf gaan in het water van die zee, heen en weer geslingerd door de golven? Een wereld vol meningen, veranderingen. Weer een plons water over je hoofd.’

Bekleed met Christus

‘Het is de tijd waarin de eerste lammetjes weer worden geboren. De knoppen aan de magnolia boom zitten en de krokussen volop in bloei staan. Het voorjaar. Maar…’

Eerst zien, dan geloven

‘… Want mensen die God niet kennen zullen eerder ons leven ‘lezen’, dan de Bijbel.’

Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is

‘Velen van ons is geleerd dat we ons best moeten doen om een goed christen te zijn.’

Een askruisje halen

‘Bedenk wel, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren,’ spreekt de priester.

Rookgordijn

‘Heer’, bid ik, ‘wat is de belemmering?’ ‘Rookgordijn’, klinkt in mijn gedachten. Ik zoek de betekenis op.

Zo menselijk…

”Zeg me eens, is jouw God groot of klein?’

TRUE OR FALSE

‘…sowieso weer een ontmoeting met onze liefdevolle Vader!’

Vermaken of ontwaken

‘Vermaak je niet met de dingen waarvoor Jezus is gestorven.’

Geachte Paulus…

Wat zou ik graag willen weten hoe de ontmoeting met de Levende Heer jouw leven zo heeft veranderd!

Maar de grootste daarvan is de liefde

‘…De liefde is geduldig en vol goedheid…’

Roeping

Het mooie van het beeld van de tabernakel is dat God daar aanwezig is en de mens alleen maar in beweging hoeft te komen om Hem te ontmoeten. De eerste drie offers geven dat zo mooi aan…

Deugkneus

‘Deugkneus. Dat ben ik dus. Vroeger had je de deugnieten. Nu zijn het de deugkneuzen… ‘

Ben je er klaar voor? 

Zondag hopen we hier bij stil te staan en na te denken over onder andere verwachting, voorbereiding, verbond, vertrouwen, versiering. Kortom, over wat het betekent de bruid van Christus te zijn.

Gezegend Nieuwjaar

‘Wat vraagt dat van mij, in het nieuwe jaar dat voor ons ligt?’

Happy New Year

‘Vroeger kreeg je vaker kaarten dan tegenwoordig.’

Echt feest

Nu nog is ons kerstfeest onvolmaakt en voor sommigen zelfs een verdrietige periode…

Licht van de wereld.

Maar wat betekent dat dan, nu Hij niet meer in de wereld is, sinds Hij is opgevaren naar de Hemel, is Zijn licht dan gedoofd? Hoe dan en waar dan schijnt Zijn licht vandaag?

Kerst

Het wordt vast een hele mooie Kerstavond, vol verwachting uitzien naar Zijn komst!

Klepel

“Stay woke”, let op, wees op je hoede.

U bent de bron van licht die in ons leeft

Je ziet het overal om je heen, in de winkels, op straat en in de huizen. Overal worden er weer lichtjes opgehangen en kerstbomen opgetuigd. Kaarsjes aangestoken en bij sommige ook nog de open haard. In deze tijd van het jaar hebben we extra behoefte aan licht en warmte.
Maar zodra het donker wordt…

Ze praat met me alsof taal geen rol speelt.

‘Ze praat met me alsof taal geen rol speelt.’ Overdenking door Laura, een van de

Kapstok

Kapstok Overdenking door Arianne Zelfs nu we met zijn tweeën zijn puilt de kapstok vaak

Zondag in Eglesia

Aanstaande zondag is gewoon al de eerste adventszondag. Wat heerlijk om dan bij elkaar te komen.
Je bent om 11 uur van harte welkom in Sprengeloo. De jongeren van Eglesia hebben een hele mooie dienst voorbereid.

Geen stenen voor brood

“Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om brood vraagt, een steen geven. Of als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven!” Daar zitten we dan, van de dertig aanwezigen zijn er maar drie die geen verschijnselen van lepra hebben.

Rotonde

Rotonde Jaren geleden werd er een grote rotonde aangelegd bij Centraal Beheer voor een betere

Leven als gemeenschap

Leven als gemeenschap Overdenking door Jeanine, een van de oudsten van Eglesia  Dit keer is

Eglesia: een nieuwe fase

Eglesia: een nieuwe fase Overdenking door Laura, een van de oudsten van Eglesia  ‘We leven

Geluk versus verantwoordelijkheid​

Geluk versus verantwoordelijkheid “God wil dat ik gelukkig ben”, is wat hij zei, nadat hij

Jongerendienst

God zoeken en Hem beter leren kennen…

Zien we je dan?

Toegevoegde -eeuwigheids- waarde

De dagen niet te vol plannen en ruimte laten om die door God in te laten vullen. De juiste prioriteiten stellen.

Dopen? Ik?

Wat een mooi getuigenis…

Het is een daad van gehoorzaamheid aan God om je dan ook te laten dopen!

Zondag in Eglesia

De verwachting, op het moment dat ik dit schrijf, is dat het zondag zelfs 20 graden kan worden!
Fijn als we jou mogen ontvangen in Eglesia, om 10.30u staan de koffie en thee voor je klaar.

Onder druk

Terwijl ik ijverig aan het boenen was, herinnerde ik me ineens een preek van jaren geleden waarin het voorbeeld van een spons werd gebruikt.

Wat zou jij doen?

In een land waar vrijwel alles is stil gelegd door een militaire macht, blijkt alleen de christelijke kerk nog te functioneren.

Michazondag in Eglesia

De grote uitdaging van deze Michazondag is om aan de ene kant te voorkomen dat wij onrecht te gemakkelijk vergeten en het leven ongewijzigd voortzetten, en om aan de andere kant te voorkomen dat we ontmoedigd raken omdat recht doen in onze samenleving zo lastig is…

Samen bidden verbindt!

Afgelopen woensdag was een dag van bidden en vasten, een dag die we afsloten met de Open Schoolavond in Sprengeloo. Wat een bijzondere avond werd dat…

Op zoek naar een voorganger

‘ Een leraar en verbinder die transparant en authentiek is, een leider met visie.’

Stel je voor dat…

Stel je voor dat… Soms sta ik er ineens bij stil. Bij de gewoonte, die

Genade, liefde en eenheid

Genade, liefde en eenheid ‘Afgelopen jaren heb ik geregeld aan het eind van de dienst

Zorgen in het huisgezin van God

‘Er valt geen haar van je hoofd zonder dat Hij het weet!’

Doof

Doof ‘Hebben ze wortels in hun oren?’, vroeg ik me de eerste weken verschillende keren

Samen één lichaam

Samen één lichaam “Zoals een lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde

Heb lief en heb geduld​

Heb lief en heb geduld Afgelopen maandag zat ik bij een bijeenkomst en de strekking

Nalaten

De woorden “…gezocht…, maar níet gevonden…” bleven nagalmen.

Dagelijks leven in de praktijk…

Tussen het geven van de medicijnen door begint deze mevrouw haar betoog. Ik laat haar haar hart even luchten, ondertussen controleer ik de medicijnen en doe ze in een glaasje voor mevrouw…

Onvoorwaardelijke liefde

‘Hij zoekt ons op, begroet ons enthousiast, kruipt dicht tegen ons aan… ‘

Buiten adem

‘Ze huppelde voor mij uit van school naar huis, al zingend’

Een spannend nieuw seizoen

‘En als je wat wilde kwam je gewoon in actie.’

Maar had de liefde niet…

…Als we maar een vonk van die echte liefde in ons hadden, zouden we beseffen dat alles op aarde daarbij in het niet valt….

Een bruiloft

‘Een bruiloft waar lang naar uit gekeken is en veel voor geregeld en georganiseerd. Een bruid die in haar jonge leven al veel heeft meegemaakt. Een leven van zorg, spanning en onzekerheid.’

Zomervakantie!

‘Op 14 augustus zullen we weer open zijn, met een…’

Splachnizomai

‘Om Zijn ”splachnizomai” te delen met de ander.’

Stel je toch voor…

‘Of iets ingrijpends te doen als het roer omgooien! Misschien je voet op het water zetten (het onmogelijke doen)?’

Houd gewoon van ze…

Ik weet niet hoe het met jullie is gesteld, maar soms vind ik het leven best ingewikkeld.

Stilte

‘Ik heb de afgelopen weken iedere morgen de stilte opgezocht. Dat deed ik door lange wandelingen over de Veluwe.’

Wachten op God, leven uit de Geest

‘Hij draagt Zijn discipelen op om te wachten totdat de Heilige Geest komt. Wachten en bidden.’

Passie voor de kerk

‘Na de diepgaande serie Passie voor Jezus, rond Pasen, zijn we gestart met deze nieuwe serie.’

Kerk zijn we samen!

Familiedienst met Marcel en Lydia! 12 juni, welkom!

Besmettelijk of aanstekelijk?

Kennelijk tasten slechte dingen ons (ongewild of ongemerkt) aan in tegenstelling tot goede dingen.

De kracht van de Geest: je ziet het niet, maar het is er wel!

Hij legde het kussen onder de caravan en pompte er lucht in.

Pinksteren in Eglesia

‘Ik doop jullie met water,… maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.’

Pontifex

Er was blijkbaar dus een afstand tussen God en de mens die overbrugd moest worden.

Verzekering (*) of Reisgenoot?

Toen ik verkering kreeg kwam wandelen in een ander daglicht te staan. De afstand deed er niet meer echt toe en zelfs de bestemming was ondergeschikt. Het ging veel meer om degene met wie ik wandelde.

En je naaste als jezelf…

Passief consumeren in Gods gemeente, het lichaam van Christus. Dat is als een hand die niets meer vastpakt. Het oog dat gesloten blijft. De arm die slap langs het lichaam blijft hangen.

Gehoord op de jongerendienst…

‘En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.’

Samen bidden in Eglesia

Van harte welkom!

Geloven is geen wiskunde

Hoe mooi is het eigenlijk? Dat Gods wil niet afhangt van onze kansberekening.

Recht op gehoorzaamheid

Alles wat wij hebben en wat wij zijn hebben we aan Hem te danken.
Als dat we dat ècht geloven, wat doen we daar dan mee?

Juicht, want Jezus is Heer.

Lopen, zichtbaar en letterlijk naar het kruis, even stilstaan,
maar er ook aan voorbij mogen gaan.

Heimwee

Toen één van onze dochters voor langere tijd naar het
buitenland ging werd ze, ver weg van thuis, overvallen
door heimwee.

Vakantiegeld Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken (zie overzicht elders). Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. We geloven dat samen delen iedereen goed doet, ontvangers én gevers!

Pas op de plaats

Even rust. Even bijtanken, even… dicht bij de Vader zijn.

Praise je hees!

Jongerendienst 8 mei

Chocolade eitjes?

Pasen en de weg ernaartoe is voor mij altijd wel een heel bijzondere tijd.

Dichter bij Jezus

Als je als Zijn discipel dicht bij Jezus leeft en je naaste liefhebt als je zelf dan verdubbel je dus je kracht.

Op weg naar Jeruzalem

Hoe mooi is het om juist nu ons af te zonderen en tijd vrij te maken om met Hem mee te gaan richting Jeruzalem en te denken wat Hij daar voor ons deed.

Grondtoon

‘…en ik bid U, Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn…’

Lectio Divina

Vandaag is alweer de derde aflevering van de Lectio Divina, online gekomen. Door deze podcast te luisteren en actief mee te doen, ben je bijna 20 minuten met Gods woord bezig.

Robert en Lisette naar Oekraïne

Wij geloven dat het onze taak is om goed voor onze naaste te zorgen, vooral als zij in nood verkeren.

Apeldoorn geeft warmte

De inzamelingsactie van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn onder de titel Apeldoorn geeft warmte is een groot succes geworden.

Ik geloof in een Persoon

Toen ik nog een kind was heeft Hij zich aan mij laten zien en mij bij de hand genomen.

Samen op weg naar Pasen: PASSIE VOOR JEZUS

‘…we willen ons focussen op de ontmoetingen die Jezus had met hele gewone mensen.’

Kom, ga met ons en doe als wij…

Begin van de week fietste ik virtueel door de Belgische Ardennen, onderweg naar de muur

Herken je dat, dat je na uren bankhangen of schermtijd…

Van harte welkom!

“Klopt, en u zal worden opengedaan”

‘Verbaasd en beschaamd wist ik niet wat te antwoorden.’

Apeldoorn geeft warmte – UPDATE 2

‘Maar wij doen wat we kunnen: een gebaar van solidariteit maken.’

God is een hartenjager!

‘God verdient onze aanbidding en eer, maar Hij verlangt naar onze liefde’

Luisteren is een dimensie van liefde

  Luisteren is een dimensie van liefde Daarom roept Jezus zijn leerlingen op om de

Aankomende jeugdactiviteiten!

Youth Alpha Vanaf 13 februari wordt er samen met de NGK een Youth Alpha cursus

De kracht van een lied

Het is nog donker buiten en ik bel aan. Ik pak nog even snel mijn

Apeldoorn geeft warmte – update

De actie om mensen financieel te steunen die in grote problemen komen door de hoge

Genade

De vorige keer dat ik een overdenking schreef was rond Sinterklaas. Het thema dat ik

Geworteld en gefundeerd

Geworteld en gefundeerd “Zou je niet een test willen doen?”, vroeg ze mij. Ik keek

Verlamd?

Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd….

Update Jeugdwerk

Afgelopen maanden hebben we ondanks de diverse onmogelijkheden toch een aantal mooie jeugd-bijeenkomsten gehad. Naast

Licht ontvangen en licht doorgeven

Een paar weken geleden schreef ik een stukje over stenen. Waarbij Jezus zegt: Wie zonder

Apeldoorn geeft warmte

https://www.youtube.com/watch?v=t_4-Tj5VTJs Apeldoorn geeft warmte Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie

Blog door Arianne Nap

Gemeenteleden delen hun gedachten. ‘Zal ik jou daar zien, in het Vaderhuis?’

Overdenking van de oudsten

Een overdenking van een van de oudsten van Eglesia. Dit keer geeft Renze van den Noort ons nieuwe stof tot nadenken over Christus centraal.

Blog door Vincent Koper

Gemeenteleden delen hun gedachten, deze keer over Maria, de moeder van Jezus.

Daniël en Elske

Kennen jullie Daniel, Elske en de kids al?

AVG

Wat doen wij met de AVG?

Bijbelverhalen voor kinderen​

Iedere week zijn er bijbelverhalen voor kinderen